Làm thế nào để sử dụng phương pháp lấy Cornell Note một cách hiệu quả

Cách hiệu quả nhất để học sinh ghi chú trong lớp là gì?

Một phong cách ghi chú gần đây đã bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn: phương pháp lấy ghi chú Cornell. Blog này khám phá những gì nó là, tại sao nó có thể giúp và làm thế nào sinh viên có thể sử dụng nó.

Hội thảo tập trung tập trung

Phương pháp ghi chú Cornell là gì?

Để sử dụng phương pháp lấy Cornell Note, trước tiên sinh viên cần chia trang của họ thành ba hoặc bốn phần. Có thể có một phần nhỏ tùy chọn ở đầu trang cho tiêu đề, và cần có một không gian có kích thước tương tự ở phía dưới, nơi họ có thể tóm tắt các ghi chú của họ.

Phần còn lại của trang phải được chia thành hai cột dọc, với cột bên trái chiếm khoảng 30% chiều rộng và do đó cột bên phải chiếm 70% còn lại.

Đã chia thành công trang của họ, giờ đây sinh viên có thể sử dụng phương thức lấy ghi chú Cornell trong lớp để:

Ghi chú

Bên phải và lớn hơn của hai cột nên được sử dụng để ghi chú từ bài học. Học sinh nên đảm bảo rằng những ghi chú này là súc tích và chúng không chỉ đơn giản là viết ra chính xác những gì giáo viên của họ nói mà thay vào đó tóm tắt các khái niệm quan trọng nhất bằng lời nói của họ. Điều này giúp đảm bảo rằng họ đang suy nghĩ sâu sắc về chủ đề này.

Tóm tắt

Sau mỗi bài học hoặc sau ngày học, học sinh nên tóm tắt các điểm chính từ mỗi bài giảng trong hàng ở cuối trang. Điều này cho phép họ có cái nhìn khác về tài liệu trước khi họ quên nó và tham gia vào nó sâu sắc hơn bằng cách tìm ra những thông tin quan trọng nhất.

Hỏi câu hỏi

Ngay khi bài học kết thúc, học sinh nên viết các câu hỏi xung quanh vấn đề trong cột bên trái. Viết câu hỏi là một phần quan trọng của chiến lược này, vì nó buộc sinh viên thực sự xem xét thông tin họ đã học.

Học sinh cũng nên sử dụng cột này để ghi lại bất kỳ từ khóa hoặc phương trình quan trọng nào.

Luyện tập

Khi sửa đổi, sinh viên sau đó có thể bao gồm cột bên phải và cố gắng đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi và nhớ lại các vấn đề liên quan đến các từ khóa/phương trình được viết trong cột bên trái.

Để có hiệu quả tối đa, các câu trả lời của sinh viên nên được đưa ra to, thay vì trong đầu, vì điều này buộc họ phải tổ chức thông tin và kết nối nhanh chóng. Cả hai điều này đều làm tăng khả năng vật liệu được chuyển thành công vào bộ nhớ dài hạn.

Phản ánh

Học sinh nên dành một chút thời gian để suy ngẫm về tài liệu được dạy bằng cách sử dụng một kỹ thuật được gọi là tự câu hỏi. Tự hỏi là một phần quan trọng của quá trình này, vì nó giúp sinh viên tập trung và tương tác với tài liệu, dẫn đến sự hình thành các kết nối mạnh mẽ hơn, do đó làm cho thông tin dễ dàng hơn vào một ngày sau đó.

Ví dụ về những câu hỏi hay mà học sinh có thể tự hỏi mình bao gồm: Tại sao điều đó có ý nghĩa đó? Và tại sao sự thật này sẽ đúng với X chứ không phải cho y?

Ôn tập

Cuối cùng, sinh viên nên được khuyến khích dành thời gian mỗi tuần để xem xét các ghi chú của họ, vì điều này giúp làm mới và củng cố thông tin đã học. Nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu sinh viên muốn thực sự học thông tin, việc xem xét ghi chú của họ một chút nhưng thường hiệu quả hơn nhiều so với việc xem xét nhiều thông tin cùng một lúc.

Tại sao sinh viên nên sử dụng phương pháp ghi chú Cornell?

Cải thiện thành tích học tập

Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc thực hiện phương pháp lấy Cornell Note trong lớp học giúp học sinh đạt điểm cao hơn. Cụ thể hơn, mức trung bình của lớp cho các khóa học trong đó chiến lược này đã được thực hiện cao hơn 10-12% so với nhiệm kỳ trước đó. Có lẽ nổi bật hơn, trong một lớp trong đó phương pháp ghi chú Cornell đã được sử dụng, tất cả các sinh viên đã vượt qua giữa kỳ, trong khi tỷ lệ thành công của một lớp mà nó chưa được thực hiện chỉ là 70%.

Hoạt động hơn là học tập thụ động

Trong một nghiên cứu cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tìm cách so sánh hiệu quả của ba phương pháp ghi chú khác nhau: ghi chú Cornell, ghi chú phác thảo (ý tưởng chính và điểm phụ được xác định và viết ra) và ghi chú nguyên văn (viết ra những gì giáo viên nói từng từ một).

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy Cornell Note là chiến lược hiệu quả nhất, trong khi ghi chú nguyên văn là nghèo nhất. Sự khác biệt trong sự thành công của các phương pháp ghi chú Cornell và nguyên văn có thể được quy cho phương pháp trước đây là một phương pháp học tập tích cực, trong khi phương pháp sau là thụ động. Khi học sinh viết thư cho từ những gì một giáo viên nói, họ trở nên cố định với điều này và không chú ý đầy đủ đến các điểm chính của bài học, làm suy yếu mã hóa, trong khi phương pháp Cornell Note bắt buộc học sinh phải xem xét thông tin được dạy.

Cung cấp cho học sinh một cấu trúc

Khuyến khích học sinh sử dụng phương pháp lấy ghi chú cornell cung cấp cho họ một cấu trúcTure mà họ có thể sử dụng để tổ chức ghi chú của họ. Điều này có nghĩa là khi họ đến để sửa đổi, họ không phải dành thời gian quý giá để tìm kiếm hoặc viết lại thông tin.

Hơn nữa, nhờ học sinh viết các câu hỏi có liên quan vào cuối mỗi bài học mang đến cho họ một bộ các câu hỏi sẵn sàng mà họ có thể sử dụng để kiểm tra khi sửa đổi, một chiến lược tăng cường dấu vết bộ nhớ và tăng khả năng thông tin sẽ được củng cố trong trí nhớ dài hạn.

Suy nghĩ cuối cùng

Nghiên cứu gần đây trình bày một trường hợp mạnh mẽ để khiến sinh viên sử dụng phương pháp lấy Cornell Note. Phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả này không chỉ cung cấp cho sinh viên một cấu trúc trong đó họ có thể tổ chức các ghi chú mà còn là một cách để tăng cường học tập của họ. Nhìn chung, đây dường như là một chiến thắng dễ dàng cho sinh viên để hỗ trợ thành tích học tập của họ.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm không? Blog này có thể được quan tâm: 8 cách để chuyển đổi ghi chú của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.